Ndleming.com

Media digital basa penginyongan, kanggo nguri-uri lan ngurip-urip basa biyung
Jangkepé Kirim Tulisan
KATEGORI

Rika arep maca babagan apa?

Ada sanga katégori sing tulisane maén kabéh

Kategori Babad
Tulisan babagan sejarah sekang versi sing werna-werna.
Kategori Bale
Tulisane editorial duweke sing mandegi Ndleming.com
Kategori Cerkak
Cerita Cerkak/cerita péndék. Ceritané bébas apa baé.
Kategori Geguritan
Puisi Banyumasan, sing uga dikirim nang para Satrawan.
Kategori Guris
Guyon maton sebombongé rika bén pada gemuyu
Kategori Klinthung
Tulisan babagan dolan, plesiran, kulinér lan suguhan.
Kategori Lakoné
Profilé wong-wong sing linuwih neng pakaryané.
Kategori Lakone
Kabéh tulisan sing wujud ngudarasané rika kabéh.
Kategori Lakone
Kabéh kedadian sing ana neng Banyumas lan sekukubané.
UPDATE

Nggolet tulisan paling anyar?

Kiye tulisan sing nembe teka

Sekringkelan

Sekringkelan

Adam hawa mbiyén ana Adam hawa jejodoan Anak turun anak adam akéh banget Urip nang ngalam dunya Pada kon ngapa nang ndunya Pada

Nunut Nguyuh

Nunut Nguyuh

Soré, dina Rebo Kliwon. Neng kamar, Besari lagi mandhengi foto karo ngguyu-ngguyu dhéwék. Lagi énak-énaké ngguyu, Tirta batiré Besari teka. Tirta : “Kulanuwun…”Besari

Kampleng

Kampleng

Amben dina ketemu srengéngéAmben wektu isa ambeganAmben wengi langité petengAmben isuk wong pada tangi Kawit gemiyén ana wongKawit gemiyén ana kéwanKawit gemiyén ana